اطلاعات جهت
شماره ملی دانش آموز
شماره موبایل دانش آموز
Captcha
نکات امنیتی
شماره موبایل دانش آموز ، شماره ای می باشد که در هنگام ثبت نام به آموزشگاه یا مدرسه اعلام کرده اید.
در صورتی که شماره موبایل دانش آموز را اعلام نکرده اید ، شماره موبایل والدین (بارعایت مورد بالا) را وارد نمایید.
در صورت داشتن سوال و درخواست راهنمایی با مرکز محل ثبت نام تماس حاصل فرمایید.