صفحه يادبود ، زنده ياد مسعود صدري ، مدير فقيد شعبه آزادگان ، مجموعه پژوهندگان علم 7

سرکار خانم صادقي پور
رهام عزيز و جناب آقاي مهندس صادقي پور گرامي!
هنوز باورمان نيست که دوست و همکار عزيزمان را از دست داده ايم، مردي شريف، صديق و بسيار متعهد و دلسوز، که نبودنش ضايعه و فقداني، سنگين و غم انگيز است.

فقدان جناب آقاي مسعود صدري ، مديريت محترم شعبه آزادگان ، مجموعه پژوهندگان علم

چه مي توان گفت که زبان قاصر از بيان است و قلم ناتوان از نوشتن، فقط از خداوند متعال صبري فراوان براي شما بزرگواران و خانواده محترمتان آرزومندم و طلب مغفرت و آمرزش واسعه الهي را از درگاه پروردگار بي همتا، براي شادروان مسعود صدري، خواهانم.

خانه دلتنگِ غروبي خفه بود
مثلِ امروز که تنگ است دلم
پدرم گفت چراغ
و شب از شب پُر شد
من به خود گفتم يک روز گذشت
مادرم آه کشيد؛
«زود بر خواهد گشت.»
ابري آهسته به چشمم لغزيد
و سپس خوابم برد
که گمان داشت که هست اين همه درد
در کمينِ دلِ آن کودکِ خُرد
آري، آن روز چو مي رفت کسي
داشتم آمدنش را باور
من نمي دانستم
معنيِ «هرگز» را
تو چرا بازنگشتي ديگر؟
آه اي واژه ي شوم
خو نکرده ست دلم با تو هنوز
من پس از اين همه سال
چشم دارم در راه
که بيايند عزيزانم، آه...

روح آن عزيز سفر کرده شاد و در آغوش رحيميت پروردگار ماندگار

نقطه نظرات ارزشمند شما
comment man
الهه کرمی

همدردی و همدلی مرا پذیرا باشید و در غم خودتان شریکمان بدانید؛ از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم🙏

1399/09/15 21:12:38
comment man
امیر محسنی

روحشون شاد. یادشون گرامی

1399/09/15 16:11:32
comment man
نرجس قاسم نژاد

روحشان شاد خداصبربده به خانم صادقی پورعزیزو اقا رهام

1399/09/15 14:57:28
comment man
معصومه سادات میرسلیمی

تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم.

1399/09/15 14:57:03
comment man
رویا باحجب

خدا بیامرزه روحشون قرین رحمت الهی

1399/09/15 14:55:03
comment man
رقیه اسدی

روحشان شاد و یادشان گرامی

1399/09/15 14:41:57
comment man
حمید رضا جعفرخان

روحشان شاد و قرین رحمت الهی

1399/09/15 10:19:21