ماه بيش از 100 هزار دهانه دارد 12

اخيرا دانشمندان با بررسي اطلاعات مربوط به مدارگردهاي ماه "چانگ اي 1" و "چانگ اي 2" چين خبر از وجود 109 هزار و 956 دهانه جديد داد.

ماه بيش از 100 هزار دهانه دارد

به گزارش تابناک و به نقل از تک اکسپلوريست، زمين و ماه در طول تاريخ 4.5 ميليارد ساله خود بارها مورد ضربه اجرام مختلف قرار گرفته‌اند. هنگامي که چيزي به ماه برخورد مي‌کند، اثر به جا مانده از آن برخورد به مرور زمان منجمد مي‌شود. از طرف ديگر زمين‌، اهميت چندان زيادي به اين دهانه‌هاي برخوردي نمي‌دهد و به زندگي خود ادامه مي‌دهد.

 

به همين دليل تعداد زيادي دهانه در ماه در مقايسه با زمين وجود دارد. علاوه بر اين، شکل‌گيري و تکامل آنها نشان دهنده تاريخ ساختار دروني منظومه شمسي است.

 

بازرسي بصري تصاوير و داده‌هاي مدل رقومي ارتفاع (Digital elevation model‎) يا DEM توسط متخصصان يا تشخيص خودکار، دهانه‌هاي قمري زيادي را تشخيص داده است و در نتيجه در ماه پايگاه‌هاي داده دهانه بسياري ايجاد شده است. با اين حال، فرديت شناسايي دستي و محدوديت‌هاي تشخيص خودکار انواع مختلف داده‌ها منجر به اختلاف نظر قابل توجهي در نشان دادن تعداد دهانه‌ها در بين پايگاه‌هاي داده موجود شده است.

 

اطلاعات اخيري که توسط دانشمندان چيني منتشر شده است، نشان مي‌دهد بيش از 100 هزار دهانه در ماه وجود دارد. اخيرا دانشمندان از هوش مصنوعي براي آموزش شبکه عصبي عميق استفاده کردند. اين شبکه با بررسي اطلاعات مربوط به مدارگردهاي ماه "چانگ اي 1" و "چانگ اي 2" چين خبر از وجود 109 هزار و 956 دهانه جديد داد.

 

"چن يانگ"(Chen Yang) نويسنده مطالعه از دانشکده علوم زمين "دانشگاه جيلين" و آزمايشگاه اصلي اکتشافات فضاي عميق و قمري در آکادمي علوم چين گفت: دهانه‌هاي برخوردي بارزترين ويژگي‌هاي سطح ماه هستند. رديابي اين دهانه‌ها در ماه با رديابي آنها در سطح زمين بسيار متفاوت است. رديابي تاريخ زمين براي شناسايي تعداد برخورد سيارک‌ها و دنباله دارها در طول 4 ميليارد سال گذشته بسيار دشوار است. زمين و ماه در طول زمان توسط جمعيت تأثيرگذار يکساني مورد برخورد قرار گرفته‌اند اما دهانه‌هاي بزرگ ماه طي ميلياردها سال تخريب محدودي داشته‌اند.

 

بنابراين دهانه‌هاي برخورد قمري مي‌توانند سير تکاملي زمين را رديابي کنند. با اين وجود، هيچ آب، جو و فعاليت صفحه تکتونيکي روي دهانه ماه وجود ندارد. همچنين مي‌توان سن يک دهانه بزرگ را با شمارش تعداد دهانه کوچک در داخل آن تعيين کرد.

 

"محمد علي-ديب"(Mohamad Ali-Dib) از موسسه تحقيقات سيارات فراخورشيدي دانشگاه مونترال گفت: اين مطالعه اولين تحقيق براي نشان دادن استفاده از يادگيري ماشيني براي شناسايي تعداد دهانه‌هاي ماه نيست چرا که در سال 2018 نيز يک گروه از محققان دانشگاه تورنتو اسکاربورو از داده‌هاي يک ارتفاع سنج ليزري براي تشخيص دهانه‌ها استفاده کردند. آنها حدود شش هزار دهانه که تا آن زمان در ماه شناسايي نشده بود را کشف کردند. از فناوري يادگيري ماشين مي توان براي تشخيص دهانه‌هاي ماه استفاده کرد. دهانه‌ها دريچه‌اي به تاريخ پوياي منظومه شمسي است.

 

منبع: ايسنا

نقطه نظرات ارزشمند شما