پروفایل دبیر
ليلا برجي خاني
با سلام
ليلا برجي خاني
، دبیر آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج هستم .
سوابق آموزشی اینجانب : تدريس در مدارس و آموزشگاه هاي نخبگان دانش،ساماني نژاد و هيراد ، تاليف رياضيات ششم قلم چي

والدین گرامی و دانش آموزان عزیز

برنامه کلاسهای من در آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج به صورت زیر می باشد. اگر مایل به ثبت نام در این کلاسها هستید بر روی اسم آموزشگاه کلیک نمایید.

ترم آموزشی آموزشگاه عنوان کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ساليانه 400-99 آموزشگاه آنلاین
رياضي پيشرفته ششم - ليلا برجي خاني
16:00▬17:20
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
قرآن ششم - ليلا برجي خاني
10:45▬11:20
10:45▬11:20
09:05▬09:40
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
تفکر و پژوهش ششم - ليلا برجي خاني
10:45▬11:20
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
رياضي ششم - ليلا برجي خاني
08:00▬08:50
08:00▬08:50
09:05▬09:40
08:00▬08:50
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
علوم ششم - ليلا برجي خاني
09:05▬09:40
08:00▬08:50
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
فارسي ششم - ليلا برجي خاني
09:05▬09:40
11:30▬12:10
09:05▬09:40
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
کار و فناوري ششم - ليلا برجي خاني
09:55▬10:30
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
مطالعات اجتماعي ششم - ليلا برجي خاني
09:55▬10:30
08:00▬08:50
09:55▬10:30
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
نگارش فارسي ششم - ليلا برجي خاني
09:55▬10:30
11:30▬12:10
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
هديه هاي آسماني ششم - ليلا برجي خاني
09:55▬10:30
11:30▬12:10
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
ورزش ششم - ليلا برجي خاني
11:30▬12:10
11:30▬12:10