پروفایل دبیر
آناهيتا يوسفي
با سلام
آناهيتا يوسفي
، دبیر آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج هستم .
سوابق آموزشی اینجانب : در حال به روز رساني مي باشد ...

والدین گرامی و دانش آموزان عزیز

برنامه کلاسهای من در آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج به صورت زیر می باشد. اگر مایل به ثبت نام در این کلاسها هستید بر روی اسم آموزشگاه کلیک نمایید.

ترم آموزشی آموزشگاه عنوان کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
قرآن چهارم - آناهيتا يوسفي
09:55▬10:30
08:00▬08:50
09:05▬09:40
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
رياضي چهارم - آناهيتا يوسفي
08:00▬08:50
09:05▬09:40
08:00▬08:50
09:55▬10:30
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
علوم چهارم - آناهيتا يوسفي
10:45▬11:20
09:55▬10:30
10:45▬11:20
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
فارسي چهارم - آناهيتا يوسفي
09:05▬09:40
08:00▬08:50
09:05▬09:40
09:55▬10:30
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
مطالعات اجتماعي چهارم - آناهيتا يوسفي
10:45▬11:20
11:30▬12:10
10:45▬11:20
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
نگارش فارسي چهارم - آناهيتا يوسفي
09:55▬10:30
09:05▬09:40
11:30▬12:10
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
هديه هاي آسماني چهارم - آناهيتا يوسفي
10:45▬11:20
08:00▬08:50
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
ورزش چهارم - آناهيتا يوسفي
11:30▬12:10
11:30▬12:10