پروفایل دبیر
نسرين آقايي
با سلام
نسرين آقايي
، دبیر آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج هستم .
سوابق آموزشی اینجانب : در حال به روز رساني مي باشد ...

والدین گرامی و دانش آموزان عزیز

برنامه کلاسهای من در آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج به صورت زیر می باشد. اگر مایل به ثبت نام در این کلاسها هستید بر روی اسم آموزشگاه کلیک نمایید.

ترم آموزشی آموزشگاه عنوان کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
رياضي اول - نسرين آقائي
09:55▬10:30
09:05▬09:40
09:55▬10:30
09:55▬10:30
09:05▬09:40
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
قرآن اول - نسرين آقائي
10:45▬11:20
10:45▬11:20
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
علوم اول - نسرين آقائي
11:30▬12:10
10:45▬11:20
11:30▬12:10
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
فارسي اول - نسرين آقائي
08:00▬08:50
08:00▬08:50
08:00▬08:50
08:00▬08:50
08:00▬08:50
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
نگارش فارسي اول - نسرين آقائي
09:05▬09:40
09:55▬10:30
09:05▬09:40
09:05▬09:40
11:30▬12:10
10:45▬11:20
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
ورزش اول - نسرين آقائي
11:30▬12:10
11:30▬12:10