1400/07/06

پژوهندگان علم

آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج

هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مدرسه سلاله 2

مدرسه سلاله 2
مدیریت

مهری علیزاده

آدرس

کرج-بالاتر از میدان طالقانی-روبروی دادگستری-نبش کوچه دیو سالار-مجتمع آموزشی سلاله

تماس

32509226 - 32559254

تقویم آموزشی

پایه ابتدایی

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

متوسطه یک

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

متوسطه دو

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

کنکوری

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دوازدهم تجربي
ریاضی کنکور - خوانین
خوانين زاده
خوانين زاده
00/07/01 08:00▬09:15
09:35▬10:50
08:00▬09:15
09:35▬10:50
11:10▬12:25
دوازدهم تجربي
زیست کنکور - امین رعایا
امين الرعايا
امين الرعايا
00/07/01 14:30▬17:30

هنرستان

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه