1400/07/06

پژوهندگان علم

آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج

هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون کانون فرهنگی آموزش قلم چی

دانش آموز میهمان

دستورالعمل نحوه ثبت نام
مرحله 1
ورود اطلاعات کاربری دانش آموز
مرحله 2
انتخاب ترم تحصیلی
مرحله 3
انتخاب کلاس و تایید
مرحله 4
  • از در اختیار قراردادن اطلاعات کاربری خود به دیگران اجتناب فرمایید.
  • در صورت مراجعه اول کلمه عبور شما همان شماره ملی می باشد.
  • اگر احتیاج به راهنمایی بیشتری دارید با یکی از شعبه های ثبت نام ما تماس حاصل فرمایید.
اگر دانش آموز جدید هستید اینجا کلیک نمایید