1400/07/06

پژوهندگان علم

آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج

هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون کانون فرهنگی آموزش قلم چی

نقطه ضعف ویروس کرونا کشف شد

1400/01/14 09:54:17

بنا بر این گزارش، محققین در کشور آلمان، به تازگی شکل اصلی پروتئین اسپایک را طراحی کردند که در ساخت واکسن‌ها در آینده نقش مهمی خواهند داشت. آنان با کشف نقاط ضعف بر سطح این پروتئین، می‌توانند برای ایجاد آنتی بادی و ساخت واکسن بهره بگیرند.

پروتئین اسپایک که مقصر اصلی در نفوذ ویروس کرونا در بدن انسان است، نقطه ضعف‌های بزرگی دارد که دنیای علم بسیاری از آن‌ها را به تازگی کشف نموده است. ویروس کرونا به وسیله حلقه‌ای از پروتئین اسپایک محصور است که می‌تواند به وسیله آن به داخل سلول انسانی نفوذ کند. اما نقاط ضعف بیشتری از پروتئین اسپایک، عامل موثر و اصلی در نفوذ بیماری، کشف شده که برای تولید واکسن در آینده بسیار سودمند خواهد بود. بنا بر این گزارش، محققین در کشور آلمان، به تازگی شکل اصلی پروتئین اسپایک را طراحی کردند که در ساخت واکسن‌ها در آینده نقش مهمی خواهند داشت. آنان با کشف نقاط ضعف بر سطح این پروتئین، می‌توانند برای ایجاد آنتی بادی و ساخت واکسن بهره بگیرند.

به تازگی محققین مرکز «مکس پلانک» در فرانکفورت آلمان، مدل کامل و تشریحی این پروتئین را مشخص نمودند و محل‌های آسیب پذیر آن را روی این پروتئین مشخص نموده اند.

دانشمندان این مرکز اعلام نموده اند که مدل‌های قبلی حالت انعطاف پذیری پروتئین و حرکت دفاعی بخش قندی آن را نشان نمی‌داده، اما با کشف اخیر، دانشمندان این پروتئین را مانند زنجیره‌ای از مولکول‌های قندی نشان داده‌اند.

این تیم مشخص نموده که glycan‌ها یا قند‌های موجود در پروتئین اسپایک با حرکت جلو و عقب رفتن از دست سیستم دفاعی انسان فرار می‌کنند.

آن‌ها این حرکت عقب و جلو رفتن پروتئین اسپایک را به برف پاک کن در ماشین‌های سواری تشبیه نموده اند؛ این شیوه به جهان در درمان و تولید واکسن‌های جدید کمک شایانی خواهد نمود.

منبع : تابناک

نقطه نظرات ارزشمند شما