1401/07/10 یکشنبه 10 مهر 1401

پژوهندگان علم


پژوهندگان علم

ثبت نام آنلاین کلاس

ورود دانش آموز
مرحله 1
انتخاب ترم تحصیلی
مرحله 2
انتخاب کلاس ها
مرحله 3
سبد خرید من
مرحله 4
پرداخت
مرحله 5
نکات مهم
اگر قبلا کلمه عبور خود را تغییر نداده باشید شماره ملی کلمه عبور شماست
اگر تاکنون در مجموعه ثبت نام ننموده اید گزینه دانش آموز جدید هستم را اشاره کنید.