1400/07/06

پژوهندگان علم

آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج

هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مانده تا کنکور 1401-1400

روز ساعت دقیقه ثانیه

موفقیت اتفاقی نیست . با ما تماس بگیرید

آموزشگاه آنلاین

آموزشگاهی بر خط و تعاملی همراه اساتید تراز اول و در قالب جدیدترین استانداردهای آموزشی و تکنولوژی و منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی

مشاهده

ثبت نام آنلاین کلاس و آزمون

به صورت آنلاین در کلاس ها و آزمونهای منطبق با برنامه راهبردی کانون فرهنگی آموزش قلم چی ثبت نام کنید

ثبت نام کلاس ثبت نام آزمون

میهمان ما باشید

ثبت نام رایگان و حضور به صورت میهمان در یک جلسه از هر کلاسی به انتخاب خودتان

مشاهده

برخی از اساتید محترم همکار با مجموعه