آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج

هماهنگ با برنامه راهبردی کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

پیش ثبت نام اینترنتی

فرم ثبت نام

اگر قبلا در مجموعه آموزشگاهها يا مدارس تحت پوشش ثبت نام نموده ايد احتياج به ثبت نام مجدد نخواهيد داشت.